Aktiv a Pasiv – jaká je vaše IP adresa?

Aktiv a Pasiv – jaká je vaše IP adresa?

Sdílení dat prostřednictvím torrentů je naprosto unikátní možnost, jak se mohou lidé v rámci klienta vzájemně propojit a jak mohou stahovat a vzájemně sdílet konkrétní data. Ne vždy se ale může každý připojit ke každému. To ovlivní především vaše IP adresa, kterou máte od poskytovatele internetového připojení. V rámci komunity se poté mluví o dvou hlavních variantách, a to o uživatelích, kteří jsou buď Aktiv, nebo Pasiv.

Jak se konkrétní uživatel liší?
Pokud začneme s konkrétní charakteristikou, má tu nejjednodušší právě Aktiv. Od svého poskytovatele internetového připojení mák dispozici veřejnou IP adresu a také všechny porty otevřené. Naproti tomu Pasiv vlastní IP adresu nemá, jelikož se připojuje přes konkrétní router, například umístěný v rámci celého domu. Danou IP adresu má tedy ve svém principu přidělenou celý dům. To souvisí i s pasivitou jednotlivých portů.
Abychom ale byli konkrétní, přesto u Pasiv uživatelů existuje možnost, jak se stát uživatelem s označením Aktiv. Jedná se o nasměrování portů, tedy port forwarding. Díky tomu i s neveřejnou IP adresou může nasměrovat potřebné porty tak, abychom se v rámci klienta tvářili jako Aktiv.

Jak je to s vzájemným spojením?
Zmínili jsme, že toto označení má velký vliv na to, ke komu se můžeme připojit. Nejlépe je na tom Aktiv, který se může spojit jak s dalším Aktivem, tak i s Pasivem. Naopak dva uživatelé s označením Pasiv nikdy spojit nemohou. Řešením tedy může být buď ono směrování portů, nebo výměna poskytovatele připojení.

Aktuální stav lze zjistit
Pokud chcete vědět, jaký uživatel jste, není nic jednoduššího, než si zjistit vaši aktuální IP adresu prostřednictvím webových služeb. Poté v příkazovém řádku stačí zadat příkaz „ipconfig“. Pokud se zobrazená adresa shoduje s tou z webové služby, jste Aktiv a nemusíte nic řešit, protože se spojíte s každým.