BitTorrent a jeho výhody při stahování

BitTorrent a jeho výhody při stahování

BitTorrent je oblíbenou aplikací, klientem, pro rychlé stahování různě velkých souborů. Díky tomuto prostředí je stahování jednoduché, rychlé a samozřejmě také zdarma. Autorem projektu je Bram Cohen, který ho napsal v jazyce Python jako Open Source software.

Stahování menších částí

První velkou výhodou BitTorrentu je rozdělení na menší části při stahování. Tyto části pak můžete doplnit od jiných uživatelů sdíleně. Jinak řečeno, můžete požádat svého peera o chybějící součást, zároveň ovšem poskytujete ostatním uživatelům klienta možnost stahovat vaše již stažené bloky.

Stahování od ostatních

Druhou výhodou tohoto klienta je nepochybně možnost stahovat soubory nejen ze samotného serveru, ale také od ostatních uživatelů BitTorrent. Čím více je k dispozici takových seedů, jednotlivých klientů, tím je stahování také rychlejší.

Rychlejší šíření

Menší soubory stahované v BT se šíří mnohem rychleji a rychleji se také větví, což značí, že seeder má velké ratio. Soubory jsou pak velice briskně šířeny mezi velký počet uživatelů, jedná se až o tisícinásobky oproti běžnému stahování.

Více souborů znamená větší rychlost

Rozdíl mezi torrentovým stahováním a klasickým downloadem je také v tom, že stahování prostřednictvím torrentového klienta umožňuje stáhnout celý soubor z jediného zdroje a najednou. Je to způsobeno tím, že BitTorrent používá při stahování velké množství malých přenosů, zatímco webový server v klasické podobě stahuje najednou celý jeden velký obsah.

Úspora a spolehlivost

Pro poskytovatele dat znamená používání BitTorrentu velkou úsporu, pokud hovoříme o nákladech, ale také vyšší odolnost proti napadení viry, nebo mnohem větší spolehlivost.

Najdou si nevýhody?

Samozřejmě vše není dokonalé, a platí to také o stahování přes BitTorrent. Může se totiž stát, že právě ochrana stahovaných souborů se stane příčinou určitých potíží. Můžou nastat prodlevy při stahování, čeká se na dosažení maximální přenosové rychlosti. K plnému využití rychlosti stahování pak dojde až v případě, že se připojí dostatek seedů a spojení je stabilizováno. Podobně se může zkomplikovat také čekání na uzel s daty, která jsou dále šiřitelná mezi ostatní uživatele.