Historie sítě BitTorrent

I síť BitTorrent má samozřejmě svou historii. Ta je oproti jiným sítím poměrně mladá, jelikož se začala psát v roce 2002. Během prvních měsíců se však tento princip rozšířil do celého světa a dnes si mnozí z nás nedokážou život bez torrentů ani představit. Za vším přitom stál jeden jediný mladík, jehož jméno bylo Bram Cohen. Právě on přemýšlel nad návrhem zajímavě řešené P2P sítě. Poprvé svůj koncept představil na události zvané CodeCon, a to právě ve zmíněném roce 2002. To jak pro něho, tak i pro BitTorrent protokol rázem znamenalo skutečně obrovský úspěch.

Princip zůstal zachován
Stejně jako na samotném počátku, i nyní je princip stále stejný. Vše spočívá na jednoduchém procesu, kdy je jeden velký soubor rozdělen na určitý počet bloků, které mají nejčastěji cca 250 kB. Po těchto souborech poté každý peer daný torrent stahuje, nebo seeduje. Díky tomuto rozdělení tak má každý uživatel možnost brát daný soubor z více zdrojů. U těch nejrozšířenějších torrentů se může jednat i o tisíce lidí, kteří ho poskytují. Díky danému rozdělení tak dochází k tomu, že je vše nejenom staženo rychleji, ale kompletace v jeden výsledný film, software či hubení album může proběhnout z více zdrojů, a tak jako leecher nejsme omezeni nutně pouze na tu osobu, která torrent na příslušný tracker nahrála.

O rozšíření se zasloužili hlavně klienti a trackery
Ten hlavní důvod, proč se obliba této P2P sítě neustále zvyšovala, byl také v neustálém vývoji jak konkrétních klientů, tak samozřejmě ve vzniku prvních veřejných trackerů. Pokud bychom si měli zmínit tři hlavní, které rozhodně stály u samotného zrodu, nesmíme zapomenout na mininova.org, thepiratebay.org, isohunt.com. Postupně ale začaly vznikat také trackery privátní, s jasně danými pravidly. Mezi ty nejznámější světové patří torrentleeech.org a demonoid.com. Do českých jistě TreZzor Tracker.