Proč je na privátních trackerech nezbytné ratio?

Proč je na privátních trackerech nezbytné ratio?

Ratio je jednoduché číslo, které nám ukazuje poměr mezi tím, kolik jsme stáhli souborů a kolik jsme jich také odeslali. Tedy nikoliv přímo souborů, ale množství konkrétních dat. Podíváme-li se na tuto číslovku konkrétně, tak hodnota 1 znamená, že jsme stejně odeslali, jako stáhli. Číslo menší znamená více stažených než odeslaných a číslo větší poté znamená opak. Samozřejmě tento poměr je určitě třeba neustále sledovat, zvláště potom na soukromých trackerech. Zde totiž mají místo pouze ti uživatelé, kteří daný poměr opravdu dodržují.

Proč taková pravidla existují?
Cíle webu je zkrátka vytvořit navzájem spolupracující komunitu. Stahovat chce primárně každý, ale málokdo je jakkoliv motivován k tomu, aby sám nahrával vlastní soubory. Právě tato motivace však přichází prostřednictvím ratia. Právě nutnost držet se v určitých mezích znamenaná povinnost odeslat větší množství potřebných dat. A nejlépe toho lze docílit právě přes soubor, který nahrajeme. Tím je ratio doplněno o podstatné množství uploadnutých dat a tak můžeme v budoucnu opět bez obav stahovat. Je to jednoduché, a samozřejmě i maximálně účinné, což dokazují tisíce trackerů po celém světě, kde podobný princip funguje od jejich začátku.

Jaké jsou konkrétní limity?
Zde velmi často záleží na konkrétním trackeru, jakou cestu zvolí. Většinou ale platí, že se ratio začíná počítat až od určitého objemu dat, nejčastěji poté od hodnoty 2 – 10 GB. Teprve poté je oficiálně vypočítáno a vaší povinností je ho držet. U většiny trackerů je každý stahující člověk lehce zvýhodněn, jelikož pravidla počítají s hodnotami pod 1. Nejčastější hodnoty se poté pohybují v oblastech okolo 0,4 – 0,8. Samozřejmě jsou i výjimky, kdy mohou mít uživatelé ratio i nižší, a platí pro ně pravidla individuální. Nejčastěji se však jedná například o osoby, které s trackerem spolupracují, nebo takové, které poskytli určitý příspěvek právě na jeho chod. Ti poté mohou daných výhod využívat. Výjimkou není ani fakt, kdy ti největší přispěvatelé nemusí své ratio hlídat vůbec. Sice nic nenahrávají, ale o chod trackeru se zasluhují právě finančními částkami, které posílají.