Seed, Leech, Peer a Swarm – co jednotlivé pojmy znamenají?

Seed, Leech, Peer a Swarm – co jednotlivé pojmy znamenají?

V souvislosti s vaší aktivitou na trackerech se jistě setkáte s celou řadou pojmů, které pro vás mohou být zcela nové. Pokud zmíníme čtyři nejznámější, potom se bude jednat o slovíčka Seed, Leech, Peer a Swarm. A jestli v daném názvosloví nemáte jasno, je ideální doba k tomu, jak si vše ujasnit a udělat si tak dokonalý přehled o tom, co jaký pojem znamená.

Seed neboli Seeder
Jedná se o člověka, který daný torrent, tedy konkrétní soubor kompletně stáhl. Ve chvíli, kdy se tak stalo, se stává Seedem. Tedy člověkem, který může dále poskytovat celou kopii daného souboru. Jakmile se staneme Seederem, je samozřejmě dobré nechat torrent aktivní v klientovi co možná nejdéle, jelikož tímto způsobem ho poskytujeme ostatním a zlepšujeme si ratio. Navíc pozitivně přispíváme k tomu, aby celá bittorrent komunita fungovala co nejlépe.

Leech neboli Leecher
Jedná se o člověka, který aktuálně nemá kompletně stažený torrent a tento tedy aktivně stahuje. Leechem je celou dobu, a to až do chvíle, než je daný torrent kompletně stažený. Rázem se takový člověk stává Seedem. Důležité je v tomto případě dodat i to, že Leecher může po dobu stahování také aktivně seedovat, tedy poskytovat staženou část souboru ostatním Leecherům, kteří také daný torrent stahují.

Peer
V případě tohoto označení se jedná o člověka, který má zapnutý svého klienta a který tak aktivně stahuje nebo seeduje. Obecně by se tedy dalo říci, že Peer je každý, kdo je u daného torrentu jakkoliv aktivní. Samozřejmě čím je aktivita větší, tím logicky můžeme mít daný soubor mnohem rychleji stažený, ale stejně tak dokážeme uploadnout velké množství dat, které si stáhnou ostatní.

Swarm
Tento pojem je používán poměrně zřídka, ale přesto existuje. Ve svém principu by se dal nazvat jako skupina, nejčastěji poté jako určitá skupina Peerů nebo Seederů.