Torrenty a legálnost

Stahování filmů, hudby a dalších dat je v poslední době velmi oblíbenou alternativou k tomu, abychom si data kupovali, často za drahé peníze. I proto mnozí lidé samozřejmě raději vše stahují, zvláště pokud patří mezi skutečné milovníky filmů a jsou schopni jich vidět několik za den. Samozřejmě s ohledem na právní úpravu není samotné stažení filmu nebo jiného díla nic trestného, a tak mají stahující jistotou, že opravdu nedělají nic protiprávního.

Jak je to u torrentů?
I samotné stahování příslušného torrentu je svým způsobem legální, a tak se není čeho bát. Problém však může nastat ve chvíli, kdy daný soubor začneme poskytovat a kdy ho tedy začnou právě od nás stahovat ostatní. V tuto chvíli se již dostáváme na stranu šiřitelů, což v naší zemi legální není. Na druhou stranu ne vždy musíme nutně tušit, že děláme cokoliv nelegálního. V tomto směru totiž můžeme namítat, že spoléháme na samotného autora torrentu a vše jsme dělali pouze v dobré víře, kdy jsme mysleli, že daný autor má práva k tomu, aby daná data dále šířil. Tím se můžeme poměrně dobře zbavit samotné odpovědnosti za to, že si právě stahovaný soubor někdo bere i od nás. Samozřejmě onen problém se nevytratí, pouze se přesune na toho, kdo torrent poskytl. Ten je tedy tou nejvíce rizikovou skupinou lidí.

Šifrování dat a přenosů je nejlepší cestou k jistotě
Další možností, jak nemít jakékoliv obavy, je samozřejmě šifrování. I pokud budete v oblasti torrentů skutečně aktivními lidmi, díky šifrovaným přenosům vám nikdo nikdy nemůže prokázat, jaký konkrétní soubor jste ve skutečnosti poskytovali. A jelikož prostřednictvím sítě BitTorrent se dnes mohou distribuovat i zcela legální data, jste samozřejmě z tohoto pohledu plně krytí. Ostatně to už v minulosti ukázala celá řada kauz hlavně v zahraničí, které ale nakonec skončili pro samotnou policii velkým neúspěchem.